Giới thiệu

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ – HỘI QUÁN – KARAOKE

CHÚ CUỘI

Địa chỉ: Khóm Bến Chuối, Phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Email: nhahangtieccuoichucuoi@gmail.com

Hotline:  0918 60 20 66 

Website: chucuoi.vn